Märkstan //Projektledare Pelle Eckerman
www.markstan.se

1. SVERIGE - en utställning!

Javisst är Sverige en utställning med sin rena vackra natur, sina sjöar, dalar och storståtliga älgar.

Ett land som tronar på minnen från förr, men som är lika rikt på modern, spännande kultur och framgångsrik företagsamhet.

För att kunna upptäcka allt det märkvärdiga behövs här - som i alla utställningar - bra skyltning!

Skyltar som syns och sticker UT2. Projektet MÄRKSTAN

Är ett projekt med viljan att berätta och informera om Sverige, skylta och märka upp alla delar ur samhällelig, kulturell, historisk och natur/historisk, men även ur kuriös, spännande eller bara rolig synvinkel.
Målet är dels att stärka svenskens identitet - stadsbons som landsbons dels att ge svensken i gemen och folk som gästar landet intressant, spännande och rolig kunskap om den ort, region och land de lever i, eller bara tillfälligt besöker.

Vilka är vi? Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg?
Sverige är inte längre vad det varit och inte svenskarna heller. Orsakerna är flera. Dels har den tid flytt då geografi och historia var kärnämnen i grundskolan. Kunskapen om Sverige är hos många av oss liten, och ibland ännu mindre. Dagens ungdomar, och många med dom, bland andra våra invandrare, vet inte skillnaden mellan Öresund och Östersund förrän dom ser dom, och mellan Småland och Östergötland ser dom ingen skillnad alls.

Dagens svenskar är inte bara svenskar utan även EU-medborgare, och Sverige är inte längre enbart landet Sverige, utan även en region inom Europa. Det betyder att när vi, och resten av EU:s befolkning, färdas i Europa, färdas vi i våra egna stater, om vilka vi vet ännu mindre än om vårt eget ursprungsland.folder

www.markstan.se

Böcker
Pellesexperiment
Form
Märkstan
Utställning
Media
Projekt/events
Pressklipp
CV

KAFNG i Sverige | Telefon: 0704 61 20 51 | E-post: pelle@kafng.se